Vi på Persiennproducenterna i Stockholm stödjer Nattvandrarna i deras verksamhet.

Vi på Persiennproducenterna stödjer Nattvandrarna i sin verksamhet. Nattvandrarna är en ideell organisation som varit aktiva i Sverige sedan 1989, med syftet att med nattvandring ha vuxna förebilder, medmänskligt stöd och social trygghet bland unga människor när de rör sig ute på kvällar och nätter. Läs mer på nattvandrarna.se.

Läs mer